PL

Zestaw elementów kokpitu które zostały specjalnie przygotowane tak aby pasowały do modelu Elfe P2 w skali 1:2 firmy Oldgliders. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAgvWnQR2M8&feature=youtu.be


W skład zestawu wchodzi:

1. Wolant.
2. Regulowane mocowanie wolantu wraz z maskownicą otworu.
3. Dźwignia wyczepu.
4. Mocowanie dźwigni wyczepu.
5. Imitacja Mechanizmu wyczepu.
6. Pokrętło regulacji wraz z mocowaniem.
7. Pedały.
8. Mocowania pedałów wraz z uchwytami do sprężystych naciągów systemu.
9. Prowadnice linek steru kierunku.
10. Rurka Pitota.
11. Komplet instrumentów awioniki pokładowej.  
12. Pasy bezpieczeństwa.
13. Fotel.
14. Instrukcja.
15. Panele podłogi.
16. Materiał na maskownicę.
17. Wkręty.
18. Plexa.


Jest to zestaw KIT. Wszystkie elementy wymagają sklejenia i pomalowaniu na odpowiedni kolor.

Wszystkie elementy zostały wykonane w technologi druku 3D z dbałością o najmniejsze szczegóły. Części poddawane są chemicznej obróbce dzięki czemu ich powierzchnia jest dużo bardziej gładka co wielokrotnie skraca czas potrzebny do przygotowania elementów do malowania.

Cena: 794 zł

ENG

Set of elements of the cockpit Which has been Especially prepared to fit to the Elfe P2 at 1: 2 scale model from Oldgliders.

https://www.youtube.com/watch?v=SAgvWnQR2M8&feature=youtu.be

      The kit includes:

      1. Steering stick.
      2. Adjustable mounting for steering stick with a masking ring.
      3. Hook Lever.
      4. Mounting for hook lever.
      5. Imitation of hook Mechanism.
      6. Control Knob with mounting.
      7. Pedals.
      8. Pedals mounts with handles for springs and rudder wires.
      9. Guides for rudder wires.
      10. Pitot Tube.
      11. A set of instruments of onboard avionics.
      12. Safety belts.
      13. The seat.
      14. Manual.
      15. The floor panel.
      16. Material for the masking and steering stick.
      17. Screws.
      18. PLEX.
 
 
 
It is a set of KIT. All components require gluing and painting the appropriate color.


All elements are made in the 3D printing technology with attention to the smallest detail. Parts are chemicaly smoothed. Thanks to That parts sre much smoother surfaces whitch significantly reduces the time required to prepare the parts for this painting.

Price: 198,50 EUR


Elfe P2 Cockpit

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


Statystyki