Regulamin zawodów „Retro szybowców”

1) Warunki uczestnictwa w zawodach:

W zawodach mogą brać udział modele szybowców RC, które spełniają określone regulaminem warunki:

a) Szybowce, których pierwowzór zbudowany został  przed rokiem 1962

b) Szybowce od skali 1:5 , do skali 1:2

c) Model, których konstrukcja wykonana musi być w całości z drewna (sklejka,balsa itp.). Dopuszcza się zewnętrzne  utwardzenie powierzchni kadłuba powłoką laminatową. Skrzydła i stery pokryte muszą być tkaniną lub materiałem imitującą fakturę płótna. Dopuszcza się wykonanie z innych materiałów, tylko wtedy kiedy pierwowzór wykonany był np. z rurek stalowych, w takim przypadku model może również być wykonany z takich materiałów.

d) Model musi mieć zamontowany hak (wyczep), który umożliwi start za holownikiem. Dopuszcza się do startu również modele z zamontowanymi silnikami elektrycznymi. Silnik jednak po wyłączeniu nie może być drugi raz włączony. Jeśli jednak ten sam model posiada również hak do holowania to musi być holowany.

e) Dopuszcza się stosowanie łączników skrzydeł (bagnetów) wykonanych z laminatów węglowych lub szklanych, rur aluminiowych, stalowych itd.

f) Szybowce mogą być zaopatrzone w wariometry.

g) Nie wolno stosować w modelach uczestniczących w zawodach żyroskopów i innych urządzeń elektronicznych, stabilizujących lot modelu.

 

2) Zasady lotów i punktacja zawodników uczestniczących w zawodach „retro szybowców”.

a) Start i hol odbywa się za modelem holownikiem. O wysokości holu decyduje zawodnik. Wysokość holu nie może być mniejsza niż 100m i nie większa jak 400m. (opcjonalnie start na silniku elektrycznym)

b) Po wyczepieniu zawodnik może sterować modelem w dowolnym czasie.

c) Lądowanie szybowca odbywa się jak najbliżej wyznaczonej sędziego zawodów 150m prostej linii.

d) Po zatrzymaniu modelu sędzia mierzy odległość od nosa szybowca do linii na lądowisku.

e) Odległość jest punktowana. Im mniejsza tym więcej punktów. Odległość powyżej 2m to jest 0 punktów.

f) Model, który podczas lądowania obróci się o więcej jak 90 stopni otrzymuje punkty karne.

g) Zawodnik może głosić do zawodów dwa modele. Model można zamienić w razie awarii, jeśli pierwszy model nie będzie mógł kontynuować lotów.

h) Jeśli do lądowania podchodzą jednocześnie dwa modele, pierwszeństwo ma ten, który jest bliżej. Drugi model jeśli nie wykona z tego powodu poprawnego punktowanego lądowania może powtórzyć lot (decyzja Sędziego zawodów).


Statystyki